Archive for the ‘Niewolnica Isaura’ Category

Wiele wody upłynęło w Rio Vislos. Lud prowincji Pueblo Obscuro, w wyniku pokojowej rewolty, przekazał władzę w ręce Leoncio Don Tuskos. Tobiasz Don Kaczos, brat miłościwie panującego cesarza Don Pedro II, został zmuszony oddać fotel gubernatora prowincji. Reklamy


Debata (El Debate)

05Paźdź07

– Tobiaszu! Masz natychmiast zwolnić nową guwernantkę! – Donnę Nelly? Por qué? – Si! Tą zołzę!


Krążyła po komnacie, zła niczym osa. Co tam zła – wściekła! – Tobiaszu! Zaklinam cię na rany Chrystusa! Zrób z nimi coś! – Isauro! Przecież wiesz, że nie mogę, to nie są niewolnice.


– Zabije cię jak za niego wyjdziesz , Isauro! – Nie ważysz się, Leoncio Don Tuskos !